Teknik Bilgiler

Teknik Bilgiler

Hesaplama Örnekleri


Fren seçimi yapılırken bazı parametreler kullanılır. Bu parametreler aşağıda verilmiştir. Gerekli tork hesaplanır ve fren boyutu seçilir. Çalışma frekansının yüksek olduğu durumlarda termal yük hesaplanır ve ‘’Sürtünme Enerjisi ve Çalışma Frekansı’’ diyagramından kontrolü yapılır.

Motorun Gücü ve Devri Biliniyorsa Md;

 Md[Nm] : Döndürme torku
N [kW] : Güç
n [d/dk] : Devir sayısı

veya

 Md[Nm] : Döndürme torku
P [hp] : Güç
n [d/dk] : Devir sayısı

Döndürme Momenti Md ile Güvenlik (Emniyet) Katsayısı SK Çarpılırsa MG :

MG [Nm] : Gerekli tork
N [kW] : Güç
n [d/dk] : Devir sayısı
SK : Güvenlik katsayısı
Örnek hesaplama:
Motorun gücü 3 kW ve devir sayısı 1500 d/dk olsun. Güvenlik
(emniyet) katsayısını 2 alırsak;

Bu tork değerine (38,2 Nm) göre fren seçim tablosundan DYF04
fren boyutu seçilir.

veya

MG [Nm] : Gerekli tork
P [hp] : Güç
n [d/dk] : Devir sayısı
SK : Güvenlik katsayısı
MK [Nm] : Fren torku
Örnek hesaplama:
Motorun gücü 4 hp ve devir sayısı 1500 d/dk olsun. Güvenlik
(emniyet) katsayısını 2 alırsak;

Bu tork değerine (38,2 Nm) göre fren seçim tablosundan DYF04
fren boyutu seçilir.

Termal Yük

QT [J] : Sürtünme enerjisi
J [kgm²] : Kütle atalet momenti
n [d/dk] : Devir sayısı
Mb [Nm] : Statik yük torku
MK [Nm] : Fren torku