Orders Sign out
TR EN
 Stopping Road
1) Frensiz Motorlar :
Sb: Kalkış yolu [mm]
tb.: Kalkış zamanı [sn]
v : İlk hızı [m/sn]
2) Frenli Motorlar :
+ : Yük tahriğe yardımcı oluyorsa
(Örnek: Aşağı hareket eden asansörler)
- : Yük frenleyici etki yapıyorsa
(Örnek: Yukarı hareket eden asansörler
 
Sb: Duruş yolu [mm]
v: İlk hız [m/sn]
tk: Frende durma zamanı [sn]
t2: Fren devreye girme zamanı [sn]
tb.: Duruş zamanı [sn]
n : Motor devri [d/d]
Δn: Fren devreye girene kadar devir değişimi [d/d]
ML : Gerekli tahrik momenti [Nm]
ŋ: Verim
Jmot.: Motorun kendi atalet momenti [kg.m2]
Jind. : Motora indirgenmiş atalet momenti [kg.m2]