Orders Sign out
TR EN
Our quality policy

 • Şirketimizin ve müşterilerimizin uzun vadeli ve sürekli başarısında en etkili faktör olduğuna inandığımız ürün ve hizmet kalitemizin üstünlüğünü sürekli kılmak
   
 • Şirketimizin vizyonunu ve misyonunu gerçekleştirebilmek için,  teknolojik birikimini en üst düzeyde kullanmak
   
 • Müşterilerimizin değişen, gelişen isteklerini karşılayacak ürünleri araştırmak, mevcut ürün ve hizmetleri geliştirmek için takım anlayışının oluşturduğu güç birliğini sürekli kılmak
   
 • Ürün kalitesi ve güvenirliliğinin, insanların hayatı, ürünlerimizi kulanan makine  ve aksam imalatçılarının ürünlerinin kalitesi ile bağlantılı olduğunun bilinci ile çalışmak
   
 • Müşterilerimizle bütünleşerek, ürünlerimizin kullanıldığı projelere  kaliteli ürün yanında, kaliteli teknik  hizmeti de sunmak
   
 • Şirketimizin bütün maddi ve manevi kaynaklarını ve yeteneklerini, mükemmelliğe erişmek için sürekli canlı tutmak, tüm gücümüzü en iyi ürünler için seferber etmek