Orders Sign out
TR EN
On-Off Times

Elektrik Bağlantısı:
   Frenlerin çalışması için DC akım gereklidir. Bobin gerilimi, Tip etiketinin yanı sıra fren gövdesinde de gösterilir (En fazla % ± 5 tolerans). Frenleri doğrultucular ya da başka uygun bir DC güç kaynağıyla çalıştırmak mümkündür. Fren ekipmanına bağlı olarak bağlantılar değişkenlik gösterebilir. Lütfen bağlantıları tam olarak Fren Bağlantı Şemasına göre uygulayın. (Hızlı açma kapama uygulamalarında DCAnahtarlama ,Yavaş açma kapama uygulamalarında AC Anahtarlama).

Electrical Connection:
    DC circuit is required for brake operation. Coil voltage is shown on the nameplate as well as on the brake caliper. (Max. % ± 5 tolerance) It is possible to operate the brakes with rectifiers or other suitable DC power source. Depending on the brake equipment connections may vary. Please apply the connections exactly according to the Brake Connection Diagram. (For fast switching applications use DC switching, for slow switching applications use AC switching.)