Orders Sign out
TR EN
Brake Defects and Disbursements
Arıza Nedeni Giderilmesi
Fren Çalışmıyor Bobin bozulmuştur Multimetre ile bobin direncini ölçün, bobin direnci çok
yüksek veya çok düşük ise DERELİ ile irtibata geçin.
Bobin gövdeye veya kendi içinde kısa devre olmuştur.
 •  Multimetre ile bobin direncini ölçün. Olması gereken değer ile ölçülen değeri karşılaştırın. Eğer direnci küçük ise freni yenisi ile değiştirin.
 • Multimetre ile bobin kontakları ile gövdeyi kontrol edin.
 • Eğer gövdeye kısa devre varsa freni bobinini değiştirin.
 • Fren voltajını kontrol edin (eğer doğrultucu bozulmuş ise voltaj çok düşüktür veya voltaj yoktur)
Elektrik bağlantıları hatalı veya kopuktur.
 • Bağlantıların doğru olup olmadığını kontrol edin
 • Kablolarda kopukluk olup olmadığını kontrol edin.
Doğrultucu diot arızalıdır.
 • Multimetre ile doğrultucunun DC voltajını ölçün :
  • Eğer AC voltaj sıfır ise:
   • Voltajı açın,
   • Sigortayı kontrol edin,
   • Bağlantıları kontrol edin,
  • Eğer AC voltaj doğru ise :
   • Doğrultucuyu kontrol edin,
   • Bozuk doğrultucuyu yenisi ile değiştirin.
  • Eğer DC voltaj çok düşük ise :
   • Doğrultucuyu değiştirin.
 • Bobin uçları ile toprak arasında kısa devre olup olmadığını kontrol edin.
 • Eğer doğrultucu tekrar bozulur ise Bobin ile gövde arasında ölçemediğiniz bir kısa devre oluşmuştur. Fren bobinini değiştirin.
Balata dönmüyor Bobin veya diot devre dışıdır. Fren açmaz. Hava aralığını kontrol edin ,bobini veya diotunu değiştirin.
Balata çok incelmiş Balata gereken zamanda değiştirilmemiş. Fren balatasını yenisi ile değiştirin.
Besleme Voltajı çok yüksek Voltaj fren doğrultucusuna uygun değil. Voltajı ve doğrultucuyu fren voltajına uygun seçin.
Besleme voltajı çok düşük Voltaj fren doğrultucusuna uygun değil Voltajı ve doğrultucuyu fren voltajına uygun seçin.
Doğrultucu bozulmuştur. Doğrultucuyu yenisi ile değiştirin.
Ana AC besleme gelmiyor. Sigorta atmıştır. Kablo ve bağlantıları kontrol edin ve yeni sigorta takın.
Fren sesli çalışıyor Balata aşınmıştır. Balatayı kontrol edin.aşınmışsa yenisi ile değiştirin.
Tahrik dişlisi yerinden çıkmış olabilir. Freni motor bağlantı kapağından ayırın dişlinin yerinde sabit
olup olmadığından emin olun.
Fren çok ısınıyor Fren soğutmasız tip ise soğutma yeterli değildir. Fren soğutmalı tipe çevrilmelidir
Diot arızalanmıştır. Fren balatası kapalı vaziyette sürtünerek çalışıyordur. Diot değiştirilmeli frenin sağlıklı çalışıp çalışmadığı
kontrol edilmelidir.