TR EN
Yaklaşık Olarak Fren Monmentinin Hesabı
Sadece motor gücünü ve devrini biliyorsanız fren momentini Mf yaklaşık olarak aşağıdaki formülden hesaplanır.
 
Eğer ısı taransferini kontrol edemiyorsa emniyet katsayısını çalışma koşullarına uygun olarak seçilmelidir. (ağır şartlarda çalışan frenlerde emniyet katsayısı daima yüksek seçilmelidir. (Cs>2)

 
İstenilen Nümerik Değerler
İstenilen Teknik Değerler :
Açma kapama zamanı >1.5 sn
Motor devri 3000 d/d
Toplam atalet 0.028 kgm2
(sistemin motora indirgenen ataleti)
Direnç Torku 8 Nm
Saatteki açma kapama 60
Yük C sınıfına ait olduğunda kullanılacak förmül;
 
3.Formülden;
 
Seçilecek olan frenin momenti yaklaşık olarak 25 Nm’dir.
Hesaplama Örneği
1) Veriler :
a) Elektrik motoru Güç (P) = 8 Kw
    Devir (n) =1500 d/d
b) Redüktör tahvil oranı = 95.5
    Atalet Mom.=0,05 kgm
2) Aranan : Frenin momenti ve fren tipi.
3) Çözüm : Fren Momentinin hesaplanması.
 
Yukarıda deviri ve elektriksel gücü verilen motor için gerekli frenleme torku 50.9 Nm olarak belirlenmiştir. Örnekte verilen motora uygulanacak frenleme torku 50 Nm “DF050” kuvvetli frenleme torku 100 Nm “DF100” olarak seçilmelidir.