TR EN
Halatlı Kaldırıcı

Bir tambur halat mekanizması ile 5 tonluk kütle 7m/dak hızla kaldırılacaktır. 2 Donam bir halat sistemi

düşünülmektedir. Tambur çapı 350mm dir. Tambur iki taraftan yataklanmıştır.
Günde 8 saat, 50çevrim/saat
Verim: 0.8
Redüktör devri ve motor gücü ve fren momenti aranmaktadır.

Örnek çözüm:
17 Numaralı formülden motor gücünü tespit edelim;
 Tambur devri;
Seçilen motor;
7.5kW, 1430d/d, 3 faz asenkron AC motor
MN =50.1, MA / MN = 2.5, Jmot.=0.022kg.m2
 
6 Numaralı formülden yükün motor miline indirgenmiş ataleti;

Kaldırma sistemlerinde, fren momenti yük momentinin yaklaşık 2 katı olmalıdır. Yük momentini
hesaplayalım;
 Fren momenti;
 
Seçilen fren 80Nm’lik bir fren olsun. Yukarı ve aşağı harekette kalkış ve duruş zamanlarını tespit edelim;
(Bakınız eklerden, 80Nm fren açma zamanı t1=200 ms, frenleme kapama zamanı t2=50ms)
 
Kalkış zamanı (Butona basılmasından motor devrine kalkıncaya kadar geçen zaman) ve yolunu (Butona
basılmasından motor devrine kalkıncaya kadar aldığı yol) aşağı ve yukarı hareket için hesaplayalım;
 9.b Formülünden; 
 
Yukarı harekette;
Kalkış yolu 12.b formülünden;
Aşağı harekette;
Duruş zamanı (Butona basılmasından motor duruncaya kadar geçen zaman) ve yolunu (Butona
basılmasından motor duruncaya kadar aldığı yol) aşağı ve yukarı hareket için hesaplayalım;
10.b Formülünden;
Yukarı harekette;
Duruş yolu 13.b formülünden;
 
Not: Hesaplanan duruş kalkış zamanları ve yolları fren açma ve kapama zamanlarına bağlıdır. Bu
hesaplarda, eklerde verilen, DERELİ FREN değerleri esas alınmıştır.
Fren devresi ani kapama olarak düşünülmüştür. Farklı fren markaları farklı neticeler verebilir. Hesaplama
yöntemini göstermek amacı ile duruş ve kalkış zamanları ve yolları hesaplanmıştır. Pozisyonlama
hassasiyetinin önemli olmadığı durumlarda bu detay hesağlara gerek duyulmamaktadır.

Yük sınıfını bulmak için atalet faktörünü hesaplayalım;

 
Fi<0.25 olduğundan yük sınıfı U dur. Günde 8 saat 50 çevrim için gerekli servis faktörü fs=0.9 .

Redüktör seçim örneği;
 
7,5kW, 15d/d, NR63-132M/4, fs=0.9, 80Nm, 198V, Pervanesiz frenli.