TR EN
Durma Zamanı
1) Frensiz Motorlar :
 + : Yük frenleyici etki yapıyorsa
(Örnek: Yukarı hareket eden asansörler)
- : Yük tahriğe yardımcı oluyorsa
(Örnek: Aşağı hareket eden asansörler)
tb: Durma zamanı [sn]
Jtop.: Toplam kütlesel atalet momenti [kg.m2]
n1: Motor devri [d/d]
MB: Fren momenti [Nm]
(Fren harici, frenleme momentleri. Örnek: Motorun kendini kullanarak frenleme. MB=0 için serbest duruş)
ML : Gerekli tahrik momenti [Nm]
Jmot.: Motorun kendi atalet momenti [Nm]
Jind.: Motora indirgenmiş atalet momenti [Nm]
2) Frenli Motorlar :
Yük frenleyici etki yapıyorsa
(Örnek: Yukarı hareket eden asansörler);

Yük tahriğe yardımcı oluyorsa
(Örnek: Aşağı hareket eden asansörler)
tb: Durma zamanı [sn]
Jtop.: Toplam kütlesel atalet momenti [kg.m2]
n1: Motor devri [d/d]
MB: Frenin momenti [Nm]
ML : Gerekli tahrik momenti [Nm]
t2: Fren devreye girme zamanı (kontağın kapanması ve bobinin manyetik doyuma ulaşıp çekmesi) [sn]
Jmot.: Motorun kendi atalet momenti [Nm]
Jind.: Motora indirgenmiş atalet momenti [Nm]
ŋ: Verim
Δn: Fren devreye girene kadar devir değişimi