TR EN
Birim Dönüşümleri

a- Uzunluk Birimleri

Birim m in ft yd
1 Metre (m) 1 39.370 3.281 1.094
1 inch (in) 0.025 1 0.083 1.028
1 foot (ft) 0.305 12 1 0.333
1 yard (yd) 0.914 36 3 1

1km=0.6214Karamili
1km=0.5396Denizmili
1 Kara mili= 1.609 km
1 Denizmili= 1.853 km
 

b- Alan  Birimleri

Birim m2 in2 ft2 yd2
1 m2 1 1550.0 10.764 1.1960
1 in2 6.45.10-4 1 0.007 0.0008
1 ft2 0.093 144 1 0.1111
1 yd2 0.836127 1296 9 1


c- Hacim Birimleri 

Birim m3 in3 ft3 gallon GB gallon US
1 m3 1 61023 35.315 219.97 264.175
1 in3 0.0164  .10-3 1 0.5787   .10-3 0.0036 0.0043
1 ft3 0.28317 1728 1 6.2288 7.4805
1 gallon GB 0.004546 277.4 0.16054 1 1.201
1 gallon US 0.003785 231.0 0.13318 0.8327 1
1 yd3 0.764555 46656 27 168.177 201.974
1 barrel US 0.158970 9702 5.59368 34.972 42

1 litre(l)= 1.76 pint GB
1litre(l)=2.11pintUS
1 litre(l)=0.220 gallon GB
1litre(l)=0.264 gallon US
1litre(l)=0.0275 bushel GB
1litre(l)=0.0284 bushel US 

1pintGB=0.568l
1pintUS=0.473l
1 gallon GB=4.546l
1 gallon US=3.785l
1 bushel GB=36.37l
1 bushel US=3 5.24l
d- Kütle
 
Birim kg lb cwtGB cwt US
1 kilogram (kg) 1 2.205 - -
1 pound (lb) 0.454 1 - -
1 hundredweight GB (cwt) 50.802 112 1 1.12
1 hundredweight US (cwt) 45.359 100 0.893 1
1 long (veya:gross) ton (GB t) 1016.046 2240 20 22.4
1 short (veya:net) ton (US t) 907.184 2000 17.857 20

1 gram(g) = 15.43 grain (troy)
1gram(g)= 0.035 oz
1 metrik ton (t) = 1.103 short ton
1 metrik ton (t) = 0.984 long ton 

1 grain(troy) = 0.065 g
1 ounze(oz) = 28.35 g
1 short ton = 0.907 metrik ton
1 long ton = 1.016 metrik ton

e- Basınç, mekanik gerilim
 
Birim Pa bar N/mm2 kp/mm2 at atm Torr (mm Hg)
1 Pa(=1N/m2) 1 10-5 10-6 0.102 0.102   .10-4 0.987  10-5 0.0075
1 bar 100000 1 10-1 10200 1.02 0.987 750
1 N/mm2 106 10 1 1.02.105 10.2 9.87 7500
1 kp/m2 9.81 9.81   10-5 9.81   .10-6 1 10-4 0.968   .10-4 0.0736
1 at (=1 kp/cm2) 98000 0.981 9.81 .10-2 10000 1 0.968 736
1 atm (=760 Torr) 101325 1.013 0.1013 10330 1.033 1 760
1 Torr (=1 mm Hg) 133 0.00133 1.33.10-4 13.6 0.00136 0.00132 1


f- Enerji, İş, Isı Miktarı 

Birim kJ, kWs kWh J,Nm kpm ftlb
1 J=1 Nm 10-3 2.78.10-7 1 0.102 0.738
1 kJ,kWs 1 2.78.10-4 103 0.10.103 0.74.103
1kWh 3.6.103 1 3.6.106 3.67.105 2.66.106
1 kpm 9.81  .10-3 2.72 .10-6 9.81 1 7.233
1 ftlb 1.36.10-3 3.77.10-7 1.36 0.14 1

Birim kJ, kWs kcal PSh Btu hph
1 kJ,kWs 1 0.24 0.38.10-3 0.95 3.73.10-4
1kcal 4.19 1 1.58.10-3 3.97 1.56.10-3
1 PSh 2.64.103 632.6 1 2.51.103 0.99
1 Btu 1.06 0.25 0.4.10-3 1 3.93.10-4
1 hph 2.69.103 641.2 1.01 2.54.103 1