Orders Sign out
TR EN
 Kren Execution
Kren yürütmesi için redüktör seçilecektir. Kren bilgileri aşağıdaki gibidir;
Kren ağırlığı: 10 000 kg
Kedi ağırlığı: 3 000 kg
Yük ağırlığı: 15.000 kg
İlerleme hızı: 0,2-0,8 m/sn
Teker çapı: 450 mm
Teker rulmanı çapı: 90mm
Ray ve teker: Çelik üzerine çelik ve kılavuzlu
Verim: 0,85
Günlük çalışma saati: 16 saat, saatte 300 çevrim
Redüktör delik milli olup, 1/3 aktarma dişlileri ile tekere iletilecektir. Aktarma dişlileri çapları sırası ile
140mm, 420mm dir. Toplam 2 redüktör kullanılması düşünülmektedir. Gerekli motor gücü ve redüktör
devri aranmaktatır. Kalkış esnasında tekerlerin kaymaması ve halat açısının 5 dereceyi geçmemesi
istenmektedir. Bu şartların gerçekleşmesi kontrol edilecektir. Frenin seçimi yapılacaktır. Rüzgarsız bir
ortam kabul edilecek ve rüzgar gücü ihmal edilecektir.
 
Örnek hesap çözümü:
 
Halatın yer dikmesi (çekülü) ile 5 dereceyi geçmemesi istenmektedir. Bu durumda müsade edilecek kalkış
ivmesini hesaplayalım;
Vinç tekerinin kalkış esnasında patinajı istenmemektedir. Tekerler kaymaya başladığı ivme değerini hesaplayalım;
Sistemin yüksek hızda, boş (B) ve yükte (Y), kalkış ivmesini bulmalıyız ve yukarıda hesaplanan değerlerle
karşılaştırmalıyız. Yuvarlanma direncini 14 nolu formülden hesaplayalım;

Boşta ve yükte , yüksek hızda gerekli motor güçleri 3.a formülünden (k:tahrik teker sayısı);

Krenlerde kedi bir tarafta olduğunda dengesiz yük oluşur. Bu nedenle 19 numaralı formülden;

Seçilen motor (ataletleri yenebilmek için büyük seçilecektir);
0.5 - 2 kW , 670-2835 d/d Çift devirli Asenkron 3 faz AC motor.
Motor kataloğundan;
MA / MN = 1.7 - 2.2
MN = 7.1 - 6.7 Nm
Jmot.= 0.0044 kg.m2 (fren ataleti dahil. Döküm fan kullanılmamıştır)
Yüksek hızda, yükde ve boşta gerekli tahrik momentleri 3.b formülünden;

Yüksek hızda, yükte ve boşta motora indirgenmiş atalet momentleri 6 numaralı formülden (k: tahrik
adedi);

Yüksek hızda, yüklü ve boş durumda kalkış zamanlarını 9.b formülünden hesaplayalım. Butona
basıldıktan sonra fren açılana kadar geçen zaman t1=0 alınarak gerçek hareket halindeki ivmelenme
zamanı bulunacaktır;
Kalkış ivmesi (Başta hesapladığımız patinaja düşme ivmesi olan 0.58 m/sn2 den küçük olmalı);
 Görülüyorki, boşta yüksek hıza direkt kalkılması halinde, tekerler patinaj paparak kalkmaktadır. Bu
başta istenen şartı karşılamıyor. Motor ataletini artırıcı, döküm fanlar veya yumşak kalkış unitesi
kullanılmalı. Jfan=0.01 kg.m2 takılması halinde;

Kalkış ivmesi (Başta hesapladığımız patinaja düşme ivmesi olan 0.58 m/sn2 den küçük olmalı);

Başta istenilen şart, motor pervanesinin döküm seçilmesi ile sağlanabilmektedir.
Fren Seçimi:
Yatay yürüyen sistemlerde frem ihtiyaç momenti şu yaklaşım formül ile bulunabilir;
16Nm statik, 12.8 Nm dinamik frenleme momenti olan bir fren seçelim 
10.b formülünden frenleme zamanını ve frenleme ivmesini hesaplayalım. Ivmeli hareket zamanı
bulunacağından, tb hesaplanırken, frenin devreye girme zamanı t2=0 alınacaktır;

 Frenleme ivmesini hesaplayalım;

 

Yüklü ve yüksek hızda iken, frenle durdurulması halinde vincin durması tekerlerin patinajı ile
gerçekleşecektir. Aynı problem devir değişimi esnasında da gerçekleşebilir. 10.b Formülü kullanılarak
2835 d/d’dan 670d/d düşülmesi sırasında geçen zamanı ve ivmeyi kontrol edelim. Formülde geçen Mb
yerine, motorun devir değişimi sırasında oluşturduğu fren etkisi, yerinede düşük hız olan 670
kullanılacaktır;
Devir değişimi sırasında motorun fren etkisi yaklaşık olarak düşük hız kalkış momentinin 2 katıdır.

Sonuç olarak hem devir değişimi, hemde frenleme esnasında, teker patinaja düşmektedir. Devreye yumşak
duruş ve devir değişim unitesi konulması gerekmektedir. Devir değişimi, zaman rölesi kullanarak devir
değişim esnasında 2 fazlı beslemeye düşürmek ve momenti düşük tutmak yoluyla da yapılabilir. Kalkış
esnasında döküm fan yeterli olmaktadır. Genel olarak vincin hızının düşürülmesi başka bir yoldur. Bu
durumda tüm hesapların yeniden gözden geçirilmesi gerekir.