Orders Sign out
TR EN
 Engine Start Time
1) Frensiz Motorlar :
 
Yatay, döner veya dikey yukarı hareketde;
Dikey aşağı hareketde;
ta: Motor kalkış zamanı [sn]
Jtop.: Toplam motor atalet momenti [kg.m2]
Jmot.: Motorun kendi atalet momenti [kg.m2]
Jind.: Motora indirgenmiş atalet momenti [kg.m2]
n1: Motor devri [d/d]
Mm: Motora etkiyen moment [Nm]
MA : Motor kalkış momenti [Nm]
ML : Gerekli tahrik momenti [Nm]
2) Frenli Motorlar :
 
Yatay, döner veya dikey yukarı hareketde;
Dikey aşağı hareketde;
ta: Motor kalkış zamanı [sn]
Jtop.: Toplam motor atalet momenti [kg.m2]
Jmot.: Motorun kendi atalet momenti [kg.m2]
Jind.: Motora indirgenmiş atalet momenti [kg.m2]
n1: Motor devri [d/d]
Mm: Motora etkiyen moment [Nm]
MA : Motor kalkış momenti [Nm]
ML : Gerekli tahrik momenti [Nm]
t1: Fren bırakma zamanı [sn]
ŋ : Verim